[เข้าเว็บไซต์ อวท.ชาติ ครั้งที่ 27 คลิก]
สรุปผลการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

[คลิกเพื่อดูผลการแข่งขันทั้งหมดรายสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค]


กดคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี