• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

รายละเอียด

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย คณะครูทีมงานกิจการนักเรียนนักศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี