• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

กิจกรรมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น" ณ บ้านวังโหรา ชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด

วันที่ ๑๑- ๑๒ พฤศิจกายน ๒๕๖๖ ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น" ณ บ้านวังโหรา ชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี