คติธรรมประจำวัน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ๔


เพลงเทิดพระเกียรติ "อยู่อย่างพอเพียง"


ดีที่สุด คือการให้ไม่สิ้นสุด


ดีที่สุด คือการให้ไม่สิ้นสุด 2


Giving King หมอตามรอยในหลวง© Suphanburi Vocational College 2014 ตั้งอยู่ที่ 279 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022