สำนักงาน

ประมวลภาพ

การประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
สำหรับสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบุคลากร รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการแบบครบวงจร รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

 • ผ่านการคัดเลือก 100 ทีม

  เข้ารับการอบรมเสริมศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ

 • โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่

  การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต วันที่ 28-29 มิถุนายน 57 ณ วังยางรีสอร์ท

 • การประเมินแผนโครงการรายได้ระหว่างเรียน

 • ทัศนศึกษาดูงาน 5 กรกฎาคม 2557

  กลุ่มสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขนมจีนน้ำยา (สามพี่น้อง)
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระยายโสม