บริษัท เบทาโกร จำกัด

แนวทางในการจัดทำหลักสูตรทวิภาคี วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557

รายละเอียด

การทำสัญญาฝึกอาชีพ

รายละเอียด

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

รายละเอียด

เกียรติบัตร 5 ดาว

รายละเอียด

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

รายละเอียด

ประเมิน 5 ดาว

รายละเอียด

รับโล่ห์ 5 ดาว

รายละเอียด

ลงนามความร่วมมือ

รายละเอียด

จัดทำหลักสูตรร่วมกับ บริษัทดัชมิลล์ จำกัด

รายละเอียด

ทำสัญญาฝึกอาชีพร่วมกับ
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียด

ลงนามความร่วมมือร่วมกับโรงแรมแอมบาสซาเดอร์

รายละเอียด

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

รายละเอียด

สอบครึ่งหลักสูตร

รายละเอียด